Papier en karton, PMD-afval, gft-afval, huishoudelijk afval, grofvuil: er zijn ontzettend veel soorten afval waar we bijna dagelijks mee te maken krijgen. Het is belangrijk om deze afvalstromen gescheiden in te zamelen, maar dan is het wel goed om te weten wat in welke afvalstroom thuishoort. We lichten twee op elkaar lijkende afvalstromen toe: huisvuil en grofvuil.

Wat verstaan we onder huisvuil?

Huisvuil, of huishoudelijk afval, is het afval dat overblijft als je papier en karton, plastic en gft-afval gescheiden hebt. We noemen dit ook wel restafval. Huisvuil is afval dat ontstaat binnen een particulier huishouden, we krijgen hier dus dagelijks mee te maken.Daarnaast kun je huishoudelijk afval nog opsplitsen in grof en fijn huishoudelijk afval. Fijn huishoudelijk afval is wat we bij het restafval inzamelen. Als je je afval goed scheidt, blijft je hoeveelheid restafval eigenlijk niet al te groot. 

Wat is grofvuil?

Grofvuil is het grof huishoudelijk afval, dus alles wat niet in een normale vuilniszak past. Meubels vallen onder deze categorie en moeten dus apart ingezameld worden. Hiervoor kun je een grofvuil container huren, wanneer je grof huishoudelijk afval wilt inzamelen. Grofvuil zul je niet dagelijks hebben, zoals de andere soorten huisvuil. Wanneer je bijvoorbeeld een grote opruiming houdt of je interieur wilt veranderen, blijven er meubels over die bij het grofvuil belanden. Wanneer je een container huurt bij Renewi voor dit grofvuil, zorgen zij ervoor dat het grofvuil zoveel mogelijk gerecycled wordt. Zo geef je een tweede leven aan jouw oude meubels.

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Wanneer je je afvalt gescheiden inzamelt, vergroot je de kans op recycling van het afval. Het recyclen van afval is beter voor het milieu, omdat het een oplossing biedt voor de grondstoffenschaarste. Daarnaast is er minder energie nodig voor het verwerken en bewerken van afval, vergeleken met het verbranden van de grote hoeveelheden afval. Je hebt hierdoor ook minder CO2-uitstoot. Door je afval goed te scheiden, draag je dus bij aan een schoner milieu. Wanneer je een container huurt bij Renewi, ben je verzekerd van een duurzame verwerking van je afval. Zij staan voor een circulaire economie en proberen zoveel mogelijk afval te recyclen of te gebruiken voor energie herwinning.