Saskia Rosdorff

is co-auteur van de autobiografie van dr. H. Johannes Witteveen.

Saskia Rosdorff studeerde economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1984 – 1990). Zij werkte als algemeen bedrijfseconoom bij zowel semi-overheidsinstellingen als zakelijke dienstverlening, w.o. Wetterskip Fryslân, Nederlandse Rubber- en Kunstofindustrie, Institute for Environmental Studies, Institute for Business and Economic Research. Zij hield zich vooral bezig met onderwerpen op het vlak van economie, milieu en innovatie (zoals draagkrachtanalyses met de MIOW- en SWOT-methode en strategische conferenties) en leidde verschillende grote projecten in het bedrijfsleven (de sector bouw & infrastructuur) in samenwerking met EZ en VROM.De rode draad in haar werkervaring vormde projectmanagement (van landelijk/Europees recyclingsysteem, productgerichte milieuzorg, milieurelevante productinformatie, stimulerings- en evaluatieprogramma’s, lozingenbesluit open teelt en veehouderij, planning & controlsysteem, kwaliteitsmanagement systeem tot certificering) en communicatie in woord, beeld (internet/presentaties) en geschrift (1989 – 2003). Sinds 2004 is zij freelance financieel adviseur en (tekst)schrijver onder pseudoniem. Ze is co-auteur van de autobiografie van dr. H. Johannes Witteveen: De magie van harmonie, Een visie op de wereldeconomie Saskia Rosdorff is soefi met een christelijke achtergrond.

Meer informatie via http://www.linkedin.com/pub/saskia-rosdorff/a/a36/53a