Max Léons bij Jeugdjournaal

Op 23 april werd het onderduikhol van Max Léons, auteur van Mitswa en christenplicht,  in ‘Nieuwlande’ geopend. Het jeugdjournaal was erbij en interviewde ter plekke de kleinzoon van Max Léons: Mathijs.

Kijk de uitzending hier terug.

Bijgaand het persbericht over het onderduikhol.

”Andere achterhuizen” krijgt een vervolg met restauratie onderduikhol
Jubilerende 43e  Herstelcompagnie  herbouwt schuilplaats Max Léons in ‘Nieuwlande’.
Tijdstip: 23 april 2014; 13.00 uur

Soms komen er een aantal zaken toevallig samen, zo ook met betrekking tot dit onderwerp.

Enige jaren geleden is door Marcel Prins de website “ www.andereachterhuizen.nl  ” opgezet met verhalen van en over ondergedoken Nederlanders. Hierin zijn twee verhalen opgenomen van Max Leons, een thans 92-jarige Amsterdammer, die in de oorlog ondergedoken was in het Drentse Nieuwlande en die een rol (schuilnaam Nico)in het verzet is gaan vervullen. Samen met Arnold Douwes leidde hij een deel van de organisatie van Johannes Post, welke zo’n 300 onderduikers onderbracht.

In juli 1988 werd door Minister President Lubbers een monument bij Yad Vashem (Israël) onthuld om Nieuwlande als plek waar heel veel Nederlanders konden onderduiken te eren.

De gedachte aan dit bijzondere dorp en zijn verzetsstrijders blijft actueel. In zijn recente toespraak (2014) tot de Verenigde Naties stond de Israëlische ambassadeur Prosor nog geruime tijd stil bij de verrichtingen van de groep en hun betekenis als voorbeeld voor anderen.

Op  initiatief van Willem Niemeijer en Jan Smid, achterneef van de verzetsstrijder Johannes Post, werd de commissie herstel onderduikhol in het leven geroepen, die zich inzet om het onderduikhol dat in één van de verhalen beschreven staat te herstellen. Veel werk hebben zij verzet, maar enig toeval heeft hen geholpen.

De 43ste Gemechaniseerde Brigade zocht een project in het kader van ‘200 jaar Koninklijke Landmacht’. Zij konden via o.a. “andereachterhuizen” kennis nemen van het onderduikhol. Zij besloten als jubileumproject dit hol, op zijn oorspronkelijke plek, na te bouwen, zodat nieuwe generaties dit met eigen ogen kunnen zien.

Een groepje Nieuwlandenaren met o.a. Frederique van den Berg, Ita Bruins Slot en Jo Schonewille hebben een boekje gemaakt waarin zij de locaties beschrijven en de routes die de onderduikers moesten volgen. Deze routes kunnen, onder meer dankzij dit boekje, nu ook worden gefietst.

23 april vindt de opening plaats. Max Léons is gevraagd, als bouwer en bewoner, het hol te openen. Het is de bedoeling van de organisatie dat ook kinderen aanwezig zullen zijn. De combinatie van onderduiken en een hol zal hen zeker aanspreken.