Lezingen Bert Jan Flim

n.a.v. de herdenking en zijn boek Onder de klok

Donderdag 2 mei 2013, 19.30 uur
Het Parochiehuis, Bernadettelaan 10, 5865 BJ Tienray. Toegang gratis.

In de stad en op het platteland

Naar aanleiding van zijn boek Onder de klok, Georganiseerde hulp aan Joodse kinderen houdt historicus Bert Jan Flim een interactieve lezing over verontwaardiging als bron van verzet. Hij vertelt hoe Hetty Voûte in 1942 tijdens het jaardiner van haar Utrechtse studentenvereniging aangaf dat voor haar de maat vol was. Ze begon verzet te bieden, wat resulteerde in de oprichting van het Utrechts Kindercomité (UKC). In Amsterdam vond onder leiding van de studenten Wouter van Zeytveld en Piet Meerburg een vergelijkbare ontwikkeling plaats. De Amsterdamse Studenten Groep en het UKC zouden gezamenlijk honderden Joodse kinderen redden van een wisse dood. In samenwerking met moedige mensen in o.m. Friesland, Limburg, Overijssel.
Flim schetst hoe verontwaardigde studenten en burgers elkaar vonden en tot samenwerking kwamen. Zoals o.m. Hanna van de Voort en Nico Dohmen in Noord-Limburg; anderen in Sneek, in Nijverdal en ook elders. Ze streden tegen de klok, want de Holocaust verliep razendsnel. Ze spraken af onder de klok op elk willekeurig station waar ze kinderen overdroegen.

De lezing vindt plaats onder auspiciën van de Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.

Woensdag 8 mei, 14.30 uur
Sociëteit De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29 te Amsterdam. Toegang € 2,-

Bert Jan Flim schreef een boek over studenten uit Amsterdam en Utrecht die in 1942 in actie kwamen om joodse kinderen te redden. Een team smokkelde kinderen uit de ‘crèche’ tegenover de Hollandse Schouwburg. Andere studenten – voor het merendeel meisjes – namen hen over ‘onder de klok’ op het station en brachten hen per trein naar zusterorganisaties in de provincie. Daar stond – alweer onder de klok – een derde team klaar om de kinderen naar pleeggezinnen te brengen.

Woensdag 8 mei 2013, 20.oo uur
Boekhandel Jimmink, Rooseveltlaan 62 te Amsterdam. 

Gecombineerde lezing: meer informatie volgt z.s.m.


Onder de klok, Georganiseerde hulp aan Joodse kinderen
Bert Jan Flim
Omvang: 320 pagina’s, Verkoopprijs: € 19,90, ISBN: 978 94 913 6302 3