FD steunt Witteveen

Redactioneel FD pleit voor Witteveens Maatschappelijk Investeringsfonds

‘Witteveen’ verdient een serieuze kans.

30 juli 2013 © Het Financieele Dagblad

De geschiedenis leert dat voor echt herstel van de Nederlandse economie eerst de wereldhandel moet aantrekken.
Dan volgt de export, vervolgens komen de investeringen los en daarna stijgt de werkgelegenheid.
Oud-minister van Financiën Johan Witteveen stelt in het Fd van zaterdag terecht dat Nederland daar niet lijdzaam op hoeft te wachten. Hij wil daarom iets meer dan 1% van het gezamenlijke pensioenvermogen investeren in zonne-energie voor overheidsgebouwen, in scholen en ziekenhuizen en in versterking van de dijken.
Witteveen kiest nationale projecten, gerelateerd aan de in grote problemen verkerende bouwsector. de investeringen lekken hierdoor nauwelijks weg naar het buitenland. Op basis van de impuls uit de pensioenpot kan er momenteelgoedkoop een veelvoud worden geleend, de uitkeringen dalen door zijn plan en de belastinginkomsten
nemen toe. de ophanden zijnde overheidsbesparing van € 6 mrd is hierdoor niet meer nodig. Het met veel politiek gevoel gekozen ‘Maatschappelijk Investeringsfonds’ van Witteveen biedt op meerdere terreinen uitkomst.
Pensioenfondsen zijn evenwel geen investeringspot waaruit zomaar een greep gedaan kan worden om sociaal-economische problemen op te lossen. de afgelopen jaren zijn al talloze oproepen gedaan om pensioengeld in dan dit, dan
dat deel van de economie te steken. Het plan-Witteveen onderscheidt zich echter van de meeste plannen, doordat het evenwichtiger is. Witteveen kiest met € 10 mrd tot € 12 mrd, voor een beperkt bedrag. daarnaast neemt de overheid een deel van het risico op zich. Witteveen zinspeelt op het belastingvoordeel waarmee de pensioenvermogens zijn opgebouwd.
Feitelijk ligt er een fiscale claim op het pensioenvermogen van € 250 mrd. Die claim wordt pas geïnd bij uitkering,
maar hij suggereert dat het geld feitelijk van iedereen is. De fondsen
mogen dit in de tussentijd beleggen, waarom dan niet deels in Nederland?
Het voorstel verdient serieuze aandacht, zowel de positieve kanten zoals de mogelijkheid om de werkloosheid te beperken als de negatieve: dat kabinetten een steeds grotere investeringsclaim bij de pensioenfondsen leggen en de groeiende
garanties die de Staat op zich neemt.