Hans Beekhuis

Auteur van Philips vs Philips

HANS BEEKHUIS (‘s Gravenhage, 1936) is een veelzijdig jurist, afkomstig uit een bekende juristenfamilie. Hij was ruim vijfentwintig jaar internationaal werkzaam voor Philips en was betrokken bij belangrijke structuurvraagstukken, zoals de beëindiging van de US Philips Trust in 1986.

Beekhuis studeerde rechten aan de Rijk­suniversiteit Groningen. Na postdoctorale studies aan McGill Uni­versity, Montreal, en aan de University of Toronto begon hij in 1964 zijn loopbaan op de juridische afdeling van NV Philips. Daar was hij werkzaam tot 1991, laatstelijk als algemeen secretaris van de vennootsc­hap en chief legal officer. Na enkele jaren raadsheer te zijn geweest bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch werd hij in 1994 benoemd tot lid van de Raad van State. Daarin heeft hij tot 2006 zitting gehad.

Hans Beekhuis heeft diverse nevenfuncties vervuld op juridisch gebied. Zo was hij onder andere vicevoorzitter van de Nederlandse Juristen Vereniging, voorzitter van het Genootschap van Bedrijfsjuristen, secretaris van de Vereeniging Handelsrecht en bestuurslid van de Grotius Academie.

Ook op andere gebieden was hij bestuurlijk actief: onder meer als vicevoorzitter van de stichting Vrienden van het Mauritshuis, vicevoorzitter van de stichting Save the Children en als secretaris van de stichting PSV Betaald Voetbal.

Klik hier voor zijn boek: “Philips vs Philips”.