H. Johannes Witteveen

Auteur van De magie van harmonie

Ga hier naar de website van meneer Witteveen

Hendrikus Johannes Witteveen (Zeist 1921) werd op zijn zevenentwintigste hoogleraar conjunctuurleer en economische politiek te Rotterdam. Hij vervulde een veelheid aan politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke functies in Nederland en het buitenland. Hij is auteur van een reeks wetenschappelijke publicaties op economisch terrein. Tevens schreef hij enkele boeken over het Soefisme: Universeel Soefisme, Soefisme en Economie en ten slotte Tot de Ene.

Witteveen is nog altijd actief in de Soefi Beweging. Tegelijkertijd blijft hij actief betrokken bij het nationale en internationale financieel-economische debat.