Algemene Voorwaarden

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Gibbon Uitgeefagentschap. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gibbon. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Gibbon met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat ze onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. Bovendien behoudt Gibbon zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Gibbon, welke geen eigendom zijn van Gibbon. Wie deze links activeert verlaat de website van Gibbon. Gibbon is uiteraard niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door Gibbon worden onderhouden.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.